Trykkbølgebehandling

Radial trykkbølgebehandling (ESWT) er en fysikalsk behandling som brukes ved langvarige seneplager og smertetilstander i muskel-/skjelettsystemet. Trykkbølgebehandling, godt dokumentert fysikalsk medisinsk metode for kroniske muskel og skjelett lidelser og idrettsskader. Forut for radial trykkbølgebehandling gjøres en klinisk/ funksjonell undersøkelse. Ultralyd og...

Epa fatty acid

Eicosapentaenoic acid (EPA; also icosapentaenoic acid) is an omega-fatty acid. In physiological literature, it is given the name 20:5(n-3). Gå til Conversion efficiency of ALA to EPA and DHA – Humans can convert short-chain omega-fatty acids to long-chain forms (EPA, DHA)...

Super amoled

Gå til Super AMOLED – AMOLED is a display technology used in smartwatches, mobile devices, laptops, and televisions. BufretLignendeOversett denne sidenSuper AMOLED is Samsung’s version of AMOLED technology that in a thinner, power-efficient design that works better outdoors. Super AMOLED is...

Autosys statens vegvesen

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Accenture for utvikling, vedlikehold og videreutvikling av Autosys Kjøretøy. Statens vegvesen har valgt Steria som leverandør for videreutvikling av nytt Autosys, det nasjonale motorvogn- og førerkortregisteret. Registrering av COC dokumenter VCOCO til vegvesnes autosys database...

Ejeksjonsfraksjon

EF, et av de viktigste enkeltmål på hjertets pumpeevne. Ejeksjonsfraksjonen er den prosentdelen av hjertekammerets fyllingsvolum (Vdiastole) . Redusert ejeksjonsfraksjon (EF) er assosiert med de alvorligste former for hjertesvikt, men mange pasienter med hjertesvikt har normal eller . En ejeksjonsfraksjon er en måling...