Årsavgift elbil 2016

Du kan se fjorårets sats ved å velge 2016. Elbil, veteranbil, mope traktor, taxi (med hovedløyve) med flere. Alle som eier et registrert kjøretøy må betale årsavgift. Trodde du at elbilene er unntatt for årsavgift?

Det koster å eie en elbil også, men langt mindre enn en bil som bruker . Kjører du motorsykkel, er regningen på 1. Informasjon om årsavgift og andre avgifter finner du på skatteetaten.

Konkret legger regjeringen opp til å innføre halv årsavgift for elbiler fra. Jeg frykter for at et nytt korstog blir nødvendig 2016: Kan. For dager siden – For elbil, veteranbil, mope traktor mv er gebyret på kroner. Regjeringen har også valgt å fortsette fritak i engangsavgift på elbiler ut 201 men det påpekes at dette kan tas opp til vurdering på nytt når effektavgiften er . Mope traktor, taxi, veteran, elbil med flere.

Vi betaler i år over ti milliarder kroner i årsavgift på bilen BILLIG FOR ELBIL: Mens vanlige bilister betaler mellom 31og 36kroner, slipper . Fra og med 20kan nullutslippsbiler bli ilagt halv årsavgift. De fire partiene går også inn for å legge om engangsavgiften gradvis fra 2016. I disse tider med stadig økende elbilsalg er det et svært relevant spørsmål, men dessverre er det langt. Elbiler gir redusert lokal luftforurensing og støy. I tillegg har den null klimagassutslipp sålenge elektrisiteten kommer fra fornybare kilder som vann, sol og vind.

Elbilen slipper rimelig unna, men oppjusteringer er på vei. Trolig flertall for å vrake sjokkøkning i årsavgift for elbiler. Halv årsavgift på elbiler er ingen overraskelse17/10/2016i Artikler . Elbil-fordelene blir fredet ut perioden, det vil si ut 201 bekrefter Terje Breivik,. Det er en av tingene vi må bruke tid på frem til budsjettet for 20legges frem. Et brannteknisk institut vurderte i 20at brann i elbiler har potensielt lang.

Gjennomsnittprisen på strøm fra mitt strømselskap i januar 20var 4øre/kWh.