Beregne jordfeilstrøm

Det er vanskelig og vite eksakt hvor stor jordfeilstrømmen for en installasjon vil komme til å bli derfor så anslår man den til ca. Maks jordfeilstrøm (som kan oppstå) Id ved 200kVA trafo er:200kVA x 2. JFB: Man skal beregne jordelektroden og holde .

Hei jeg lurer på hvordan jeg skal dimensjonere Ij min jordfeilstrøm. Trenger hjelp til dette her hvordan jeg skal beregne dette her. Jeg har tegna den, men åssen beregner man det? VA (IT-anlegg) så kan man få en jordfeilstrøm på opp mot 300mA. VGS Elektro – Skole og leksehjelpinnlegg23.

Trenger hjelp med noen oppgaver (ELEKTRO) – Skole. PDF](mm2) Beskyttelsesleder – Elskolenelskolen. BufretLignendejordfeilstrømmen (I feil. ) – U. Beregning vil ofte gi lavere krav til tverrsnitt. Beregn forventet berøringsspenning og velg jordfeilbrytere. Ifølge bøkene så går jordfeilstrømmen i et IT nett først ned til jord.

Hvor stor jordfeilstrøm kan man regne med å få i et TT-nett der en fase ligger til. Jordfeilstrøm i et system med isolert nøytralpunkt.

HD 6Sangir metoder for måling og beregning av jordingssystem. Minste doble jordfeilstrøm i fordelingen ved IT fordelingssystem.