Biosfære definisjon

Biosfæren er den delen av jorda (og atmosfæren) der det fins liv. Biosfæren er som eit lag (km) omkring heile jorda. Du kan også legge til en definisjon av Biosfære selv.

For artistnavnet til Geir Jenssen se Biosphere Biosfæren (av bio- og gr. ‘kule’) er det . Definisjon av biosfære i Online Dictionary. Biosfæren er det nederste sjiktet av atmosfæren og den delen av jordskorpa med vannområder hvor det eksisterer naturlig liv. We are sorry, but we have no definition of phrase: biosfære yet.

Biosfæren er det rum, hvor levende organismer kan trives her på kloden. Biosfære kan defineres som livets ste mens biodiversitet er livets forskelligartethed. De fleste definisjoner på liv skiller det levende fra det ikke-levende ut ifra ett eller flere. Området der det finnes liv på jorda kalles biosfæren.

Et økosystem kan være lite – som en pytt, større – som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren, dvs. I et laboratorium, og dermed i en biosfære med dyr (dvs. mennesker),. Ordbog engelsk, tjekkisk, tysk, spansk, fransk, russisk, bulgarsk, hviderussisk, estisk, ungarsk, litauisk, slovakisk, ukrainsk, . Hjelp Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE . Betegnelsen kan også omfatte hele biosfæren, altså den delen av Jorden.

Biotiske faktorer defineres som miljøforhold som er forårsaket av . Forklar ordene økologi, økosystem og biosfære. Samspillet i naturen handler hva som spiser hvem og hvem som bruker naturressursene . Men denne definisjon ifølge Vernadsky, kan tilskrives naturlige kilder til vann – hav, sjøer,. Betydningen av Gaian: Gaia + -en Gaian (flertall Gaians) en radikal Green, som ser på økologien i jordas biosfære ikke bare som grunnlag for menneskelige.

Et økosystem defineres som et utsnitt av biosfæren med stoffkretsløp og ikke- reversibel. En definisjon er at en art er en gruppe individer som parrer seg med . Dawkins definisjon av biologi i mente: biologi er studiet av levende biosfære, som ’tilsynelatende er designet’. At ID stort sett ligger på et langt høyere . Figur 6: Forholdet mellom et definert system, input, output og systemets omgivelser.

Figur 13: Forholdet mellom biosfæren, litosfæren, atmosfæren og.