Blodtrykk legg

Pasient liggende på flatt underlag; Mål systolisk blodtrykk på arm, registrer systolisk trykk med doppler; Mål systolisk blodtrykk på fot: Legg vanlig mansjett (2) rett . Måling av trykk i flere segmenter (ankel, legg og lår), kan gi informasjon om lokalisering. Til tider kan det være nødvendig for utøvere å ta blodtrykket opplesninger i leggen i stedet for i armen.

Praksisen kan bistå helsepersonell i å avgjøre om det er . Smerter i en legg kan skyldes mange ulike årsaker. Det anbefales å kontrollere blodtrykk hos barn med langvarig hodepine. En kan legge til 2–mmHg ved percentil for høyde og trekke fra 2–mmHg ved 5 .

Det er viktig å legge merke til at dette er faktorer som også gir økt risiko. Tilstander som høyt blodtrykk, diabetes og høyt blodtrykk kan trenge . Høyt blodtrykk kan lage problemer for helsen din over tid. Selv om du ikke merker at blodtrykket ditt er litt for høyt, kan skader oppstå i det skjulte . Ikke godt nok behandlet høyt blodtrykk eller ikke god nok. Du kan legge inn helsedata i Helse-appen manuelt.

Mens det er mulig å måle blodtrykket i leggen, bør dette bare gjøres hvis trykket ikke kan måles i armen. Noen grunner til å unngå å lese blodtrykket i leggen .