Brita møystad engseth kone

CA6ringsplattform-ved-uib Mitt UiB-kurs Administrativt ansatte 6. Gjeld for: studentar ved Det humanistiske fakultet, . Psykologstudent ved Det psykologiske fakultet, UiB.

De ble ikke informert om muligheten i noen av kanalene studentene bruker, mitt. Hei Jus ved UiB har gått over fra miside til mitt UiB. Tidligere kunne man gå inn på kurssiden til kurs man ikke var påmeldt i og se på deres . Check Site Links, Back Links, Find Contact website mitt.

KHiB en del av Universitetet i Bergen (UiB). Vil du lære mer om UiB sin nye læringsplattform Mitt UiB?

Universitetet i Bergen har skiftet ut det år gamle Mi. Mi side har vært moden for utskiftning i mange år, sier UiBs IT-sjef . Den siste tida har Universitetet i Bergen (UiB) gjennomgått ei omfattande digitalisering. Diverre tilbyr ikkje universitetet Mitt UiB på nynorsk. Ida Torkjellsdatter Storehaug Har prøvd å komme inn på mitt UiB i hele dag, frem til kl.

I kalenderen for hvert emne/fag på Mitt UiB kan man laste ned kalenderstrømmen for . Hukk av for husk mitt passord hvis du vil. Studiebakgrunn: Jeg er nå i mitt fjerde studieår. Så langt har jeg fullført en bachelorgrad i Sammenliknende Politikk, med.