Bygge garasje nær vei

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesveg må du huske å sjekke med Statens . Vi har bestemmelse for hvor nære vei eller jernbane du kan bygge, . De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten å. Naboliste: oversikt over naboer og gjenboere( nabo over veien) som du . Riktig plassering av garasjen krever at du følger en del regler og forskrifter. Byggegrensene er satt tilmeter fra kommunalvei, meter fra . Når det er byggelinje mot nabogrense skal garasjen plasseres innenfor.

Krav til avstand mot vei er avhengig av om garasjeporten plasseres . Hvilke vedlegg er aktuelle i en byggesøknad for garasje? Hvor nær veien og nabogrensa kan garasjen bygges? Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke . Saken er den at vi skal bygge garasje og den skal stå så nærme nabo.

Har også kun m fra veien (privat vei med ca hus) kommunen . Viktige hensyn; Minste uteoppholdsareal (MUA); Snuplass; Plassering mot offentlig vei; Avstander; Estetikk; Brannteknisk; Hva må sendes inn? Du kan søke selv om å oppføre eller rive bygg hvor samlet. Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare bestemmelsene i veiloven.

Jo, du kan sette opp en garasje uten å søke kommunen og uten å varsle. Du må bygge i tilstrekkelig avstand fra vei og eventuelt jernbane. Hvor nærme kan du bygge inn mot naboen, vei med mer? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil m2? Det er den lovlige avstanden fra vei, ifølge byggetillatelsen.

Dette finner du i Veileder for unntatt søknadsplikt for garasje og carport. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei. PLASSERING AV NÆRINGBYGG, BOLIG, GARASJE, BOD O. L I FORHOLD TIL OFFENTLIG, KOMMUNAL VEI (VEGLOVEN § 29).

At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil 50. Det er nemlig ikke slik at alle kan bygge uten å måtte søke. Gammel garasje må rives – som er søknadspliktig; Den ligger for nær veien.