Bygge uthus regler

Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil kvadratmeter . Juli 20trer de nye byggereglene i kraft.

Det vil si at da kan du sette opp mindre byggverk, som garasje og andre uthus, på inntil mkun m fra naboens . Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt, avstand.

Alternative bygg/bruksområder er garasje, uthus, verkste hobbybo . Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil 1 . Nye byggeregler gjør det enklere å bygge et anneks.

NYE REGLER: Bygger du uten å søke kan ikke bygget brukes til overnatting. Bygget kan være maks kvadratmeter stort, og bygges inntil én . Fra og med da kan du blant annet bygge garasje eller uthus på inntil kvadratmeter, eller et tilbygg på .