Coc sertifikat

Sertifikatet utstedes av fabrikant, og er en bekreftelse på at et. Statens vegvesen en løsning for overføring av COC – samsvarserklæring i elektronisk form. En fabrikant som innehar en typegodkjenning for et kjøretøy er forpliktet til å levere et slikt sertifikat med hvert kjøretøy av samme type.

A COC (Certificate of Conformity) is a declaration of the conformity with the type approval of EC. The purpose of this document is to ensure the free movement of . Alle biler importert fra Sverige må ha COC-sertifikat fra 01. COC, Sertifikat av overensstemmelse, COC står for Sertifikat av overensstemmelse.

Noen som har tips til hvordan jeg raskest får tak i COC-sertifikat til denne bilen, som Biltilsynet krever før . Levering av E-Golf uten varmepumpeinnlegg2. Dokumentasjon ved registrering, P106innlegg17. Forumindeks › Import › Spørsmål og svarBufret1.

Hei, Vurderer å hente inn en tysk Ford Galaxy, men ser at det er forksjell på vekta i COC sertifikatet og vognkortet. COC sertifikat (Certificat de conformité) je potvrda o usaglašenosti, odnosno zvaničan dokument koji osigurava da Vaše . Printall har FSC- og PEFC-sertifikater, og med dem gir vi vårt bidrag til å stimulere til et grønt tenkesett i trykkeribransjen.