Coopersect sau

Indikasjoner:Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe samt lus. Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe.

Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe, samt lus og sauekrabbe hos . Pyretroidet deltametrin er virkestoffet i preparatet Coopersect vet. Den viktigste betydningen av flått hos sau er at den kan overføre ulike. Av preparater registrert i Norge finnes per i dag Coopersect, Bayticol og Dysect.

Lus og sauekrabbe er aktuelle stasjonære ektoparasitter hos norsk sau, men sistnevnte er i. Preparater registrert i Norge (Bayticol, Coopersect og Dysect). Det finnes per i dag to medikamenter til forebyggende behandling mot flått hos sau som er registrert i Norge: Coopersect og Bayticol. Det er per i dag (juni 2015) tre medikamenter som markedsføres til forebyggende behandling mot flått hos sau i Norge: Coopersect og Bayticol som angis å . Vaksinering mot klostridie-infeksjonar (eggekviteforgiftning/pulpa-nyre-sykje) er eit av dei viktigaste førebyggande tiltaket mot sjukdom på sau. Midlene Coopersect og Bayticol er såkalte klem-på preparater og har en avvisende effekt på fluer.

Disse midlene er ment som forebyggende behandling, . Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og . Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling.

Hvor lenge beskyttes sau fra flåttbitt med bruk av Dysect? Coopersect, som vi av erfaring vet at ikke virker mot flogemakk i. Sau med lam som går sammen (mor-lamgruppe) skal få samme behandling . Har ikke noen erfaring med coopersect, jeg pleier å vaske hesten min med. Det var en dame som påstod at ved bruk av Coopersect, gjorde man hesten.

Man kan jo slakte sau og storfe etter tilbakeholdstiden som er gitt. Sau med tørr og ren ull vil vanligvis ikke utsettes for fluelarveangrep. I Norge er det godkjent to preparater: Coopersect og Bayticol som er . Veterinærenes felleskatalog (legemiddelhåndbok) så er Coopersect kun registrert til bruk hos kyr og sau.

Man har da ikke undersøkt om dette medikamentet . Eg veit ikkje om lus frå sau går over til hønene, mine sauer går ute (villsau) så dei er ikkje nær hønene. Men eg har coopersect som som tek flått . Veterinæren min sier at Coopersect forsvinner fra huden til hester når det. Av forebyggende behandling finnes to midler som er registrert for bruk på sau i Norge: Coopersect og Bayticol. Disse har effekt i 3-uker etter behandling.

Artikkel ble trykket i Sau og Geit 05/og er delvis omarbeidet. De nyere hellepå-preparatene Coopersect og Bayticol er basert på pyretroider. Dei som har sau veit at Coopersect, eit stoff som ein strør på ryggen til sauen, er effektiv mot flått. Mattilsynet har på vitjing på mitt bruk anbefalt meir bruk av . Coopersect gis ved å påføre væsken langs ryggen, fra skulderbladene og . Me har no fått inn eit nytt middel mot fluge og flått på sau. Virketida er omlag det doble av det tidlegare nytta Coopersect.

Der sau ikke blir våt og dusjet til skinnet av regn, ja der står geita søkkvåt og med mere tap av middel. Er en grunn til at et er forskrevet til sauer og kuer. Coopersect skal IKKE skrives ut med hest, og bruker du det på hesten så kan den aldri .