Depolarisering og repolarisering

Depolarisering, utladning av en celles membranpotensial. Alle celler i kroppen har et elektrisk potensial over sine membraner, . Membranen repolariseres, og hvilepotensialet gjenskapes slik at cellen er parat til en.

Den store R-takken forårsakes av depolariseringen av . Hyperpolarisering, depolarisering og repolarisering av et neuron er alle forårsaket av strømmen av ioner eller ladede molekyler, inn og ut av cellen. Denne endringen er kjent som depolarisering, og hvis den når et visst nivå, det som. Etter depolarisering, oppstår repolarisering etter et kort intervall kjent som .

Et aksjonspotensial oppstår når membranpotensialet utlignes (depolariseres). I forbindelse med nerver betyr depolarisering at det åpner seg luker i cellemembranen slik at konsentrasjonen av kaliumioner blir like stor inni . BufretEt aksjonspotensial er summen av depolarisering og repolarisering. Nerveceller er viktige celler i kroppen din. De lar elektriske signaler initiert og ledet videre. Membranen går henholdsvis gjennom en depolarisering, repolarisering og hyperpolarisering, før den gjenoppretter hvilemembranpotensialet (resting state).

Repolarisering av atriene registreres ikke fordi disse er svake. Siden basis blir depolarisert sist, blir den repolarisert først. Når en nervecelle åbner for membranens kanalproteiner og ændrer struktur og form.

Depolarisering er den fundamentale elektriske begivenhet i hjertet. Hvis vi registrerer en elektrisk syklus med depolarisering og repolarisering fra en enkelt . Disse brer seg i impulser gjennom hjertets muskelfibre, og forårsaker kontraksjon av myocardium. Impulsen av depolarisering (og repolarisering) utgjør hjertets . For at forstå hvordan hjerteceller depolariserer og repolariserer, skal man helt ind og kigge på selve celleniveauet, og hvordan der skabes spændinger mellem . Etter den første toppen forblir membranen depolarisert i ca 0. Brudd repolarisering kan festes med EKG undersøkelse for å fastslå. Hendelsesforløpet i en hjertesyklus er depolarisering, kontraksjon og repolarisering.

EKG viser depolarisering og repolarisering. Prosessen med depolarisering beveger seg gjennom hjerte og kan. Repolarisering tar lenger tid enn depolarisering slik T-bølgen er noe avflatet i utseende.