Det enteriske nervesystemet

Det enteriske nervesystemet består av flettverk av nerveceller som ligger i veggen i mage-tarmkanalen i hele dens lengde. Det enteriske nervesystemet er utelatt fra denne skissen. I mage-tarm-tractus har sympatikus og parasympatikus en slags overordnet kontroll .

Nervesystemet, alle nervecellene og deres utløpere, har til oppgave å. Sistnevnte har en egen betegnelse, det enteriske nervesystem. Nervesystemet hos virveldyr deles ofte inn i Sentralnervesystemet (CNS) og Det. Det enteriske nervesystem, kontrollerer direkte fordøyelsessystemet, både .

Det enteriske nervesystemet er et nettverk av neuroner, som er nerveceller; kjemiske budbringere kalles nevrotransmittere; og spesielle proteiner som ligger i . Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i. Det neuronale netværk for mave-tarm-kanalens funktioner er lokaliseret i det centrale nervesystem . Nervesystemet hos virveldyr deles som regel inn i.