Digitalarkivet kirkebøker

Nye løsninger for skannede kirkebøker ble lansert 2. Dataene blir så publisert i Digitalarkivet og er dermed søkbare. For dager siden – Inneholder folketellingene fra 180 186 19og andre kilder.

Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk . BufretDigitalarkivet – The Digital Archives. Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo, Statsarkivet . Her kan du bla i skannede arkiver i Riksarkivet og statsarkivene. Oslo byarkiv og enkelte andre arkivdepoter er også representert.

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Digitalarkivet tek ikkje imot nye registratorar eller reservasjonar til. Tenesta skal avsluttast og ferdige indeksar skal flyttast over til ny løysing for Digitalarkivet. Nå er alle avleverte kirkebøker tilgjengelige i Digitalarkivet.

Kirkebøker fra 16og fram til ca 19er nå tilgjengelige for deg. Hvordan finne søkbare kirkebøker på (nye) digitalarkivet. Please use the language translator button on the top right hand corner if you don’t speak . I Nye Digitalarkivet søker vi etter kilder med funksjonen Finn kilde.

Et stadig tilbakevendende tema, dette å ta vare på, eller dele, lenker til skannet materiale på Digitalarkivet. Hvis vi vil bla i kirkebøker fra Åsane skriver vi ”Hamre” i søkefeltet for prestegjeld. Steg 1: Forsiden til scannede kirkebøker i Digitalarkivet. I samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivet i Stavanger har Misjonsarkivet nå fått anledning til å publisere kirkebøker fra Kina på Digitalarkivet.

Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Kirkeboeker/ . Høsten 20startet Riksarkivaren arbeidet med å gjøre alle avleverte kirkebøker tilgjengelig i Digitalarkivet. Stad for oppbevaring, Riksarkivet – digitalarkivet (R2). Det er nesten ti år siden Digitalarkivet begynte å publisere skannede kirkebøker og den 2. Den gamle løsningen for skannede kirkebøker har over lang tid vært ustabil, og nå takket delvis for seg.

Digitalarkivet kan nå tilby sine brukere denne nye nettjenesten for navigering i og fremvisning av skannede kirkebøker.