Digitale turkart norge

Norges beste turkart med 0km T-merkede stier og løyper, 0turbilder og mer enn 50turforslag. Et turkart sammen med kompass er ikke avhengig av strøm eller. Her kan hele Norge være med og rette og bidra til å holde kartene våre oppdatert.

På Kartverkets digitale norgeskart kan du også skrive ut ein høgdeprofil for turen. Digitale kart – Vi har stort utvalg av digitale kart til bil, båt, tur og -fritidsbruk. Med Topo Norway får man topografiske frilufts- og turkart for hele Norge . Hovedkart sjø; Norge 1:50000; Havnekart; Kystkart; Overseilingskart.

Basert på data fra OpenStreetMap lager vi kart til Garmin GPS. I Norge er det god dekning mange steder, men det variere mye. Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere . Nå ett kart som dekker hele Norge i 1:000. Se GPS kart Topo Norway Experience Pro V(Micro SD brikke) Detaljert topo.

Ingen digitale kart inneholder skiløyper/kvist eller info om sesong på broene i fjellet . Cappelen Damm kart er en avdeling i Norges største forlagshus Cappelen Damm AS. Norges utvikling gjennom årene kan man se konturene av ved å sammenligne dagens digitale kart med kart fra 1700-tallet.