Dopamin

Dopamin, viktig signalstoff (transmittersubstans) ved signaloverføring av impulser mellom nerveceller i hjernen. Dopamin (DA), C6H3(OH)2-CH2-CH2-NH 4-(2-aminoetyl)benzen-2-diol, er en nevrotransmitter, nevrohormon og nevromodulator, med utbredelse først og . Stoffet dopamin er en signalsubstans, det vil si et stoff som overfører kjemiske signaler fra en nervecelle til en annen, og det dannes naturlig i hjernen.

Det er i dette senteret dopamin skilles ut som en del av belønningssystemet vårt. Når dopamin skilles ut i lystsenteret, får vi et dopaminrush, . Dopamin er syntetisert i nervevev og i binyrer fra aminosyren tyrosin. Denne aminosyren er ikke bare forløperen til dopamin, men til .

Les og lær om dopamin og hva du selv får ut av kunnskapen. Ved Parkinsons sykdom foreligger mangel på nervesignalstoffet dopamin i hjernen. Det skyldes at nerveceller i et bestemt område av hjernen dør eller svekkes. I tillegg ser det ut til at både barn og voksne med ADHD har lavere mengder med dopamin i hjernen. Dopamin er et signalstoff i hjernen som har mange viktige . Dopamin har sammensatte effekter fordi det stimulerer en rekke reseptorer i en rekke celler og vev.

Dopamin er både en nevrotransmitter samt en forløper for noradrenalin og adrenalin, to andre nevrotransmittere.