El og it lønnsoppgjør 2016

Her finner du informasjon om de tarifforhandlingene i 20hvor EL og IT Forbundet er part. Logg deg inn på Min side for å finne hvilken tariffavtale du har. Den niende eForvaltningskonferansen holdes 15. Ved inngangen til lønnsoppgjøret 20står vi foran store utfordringer. Landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

To avtaler har gått til mekling, resten er ferdigforhandlet i EL og IT Forbundet. Vi har utstyrt oss med et krevende utgangspunkt, sier forbundsleder Jan Olav Andersen. Pensjon vant fram da elektrikerne torsdag vedtok sine . Tariffnytt 20nr Godkjenning av resultat El og It og Parat – Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk; pdf Tariffnytt 20nr. Les mer om lønnsoppgjøret 20på NHOs nettsider. Abelia og EL og IT Forbundet ble onsdag enige om ny overenskomst for IKT-bedriftene.

Så var seniorinner og seniorer klare for årets tur, og det var Vestfold denne gangen som hadde ansvaret for nevnte tur. Foreningen tilhører EL IT forbundet. Lønnsstatistikk LOK per april 20Hedmark og Oppland.

Spørsmålene dreier seg om fristen for anke ved uenighet og at streiken med El og IT-Forbundet pågår fortsatt. Virke og EL og IT Forbundet vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for. El IT-forbundet har registrert prognosen fra IKT-Norge. Det er ikke høye forventninger i noen bransjer, men vi legger til grunn et relativt ordinært lønnsoppgjør også i IKT-bransjen . EL IT Forbundet har nå avlevert sine krav i elektrofagene i årets tariffoppgjør til. I 20investerte Helgeland Kraft 1millioner kroner i nettet for å redusere . Meklingen mellom EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat og KS Bedrift brøt sammen 22.

Etter siste opptrapping er 7ansatte i 38 . Den finanskrisen vi har levd i utkanten av har fått følge av en situasjon . Orientering om forhandlingsresultatet i årets lønnsoppgjør for Landsoverenskomsten for elektrofag 20-2016. EL IT Forbundet’s forhandlingsutvalg har anbefalt forslaget og vil sende dette til uravstemning hvor . Oslo (NTB): NHO-foreningen Abelia og EL og IT Forbundet har blitt enige om. Hun viser konkret til et av forslagene til EL og IT-forbundet, der ledelsen åpner for å finne lokale løsninger på hvordan kompensasjon for beredskapsvakter .