Elektromagnetiske bølger egenskaper

Fagstoff: Vi bruker uttrykket elektromagnetisk om stråling av alle. I tillegg til energien er også bølgelengden en viktig egenskap ved bølger. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, derfor kalles det også.

Elektromagnetisk stråling har forskjellige egenskaper og bruksområder avhengig . Elektromagnetisk stråling, energi som overføres gjennom det tomme rom eller gjennom et materielt medium. Elektromagnetiske bølger, bølger som brer seg transverselt (tversbølger) og består av elektriske og magnetiske felt vinkelrett på hverandre. Vibrerende kraftfelt skaper elektromagnetiske bølger.

Alle elektrisk ladde partikler (elektroner, protoner, ioner eller polare molekyler) . De elektromagnetiske bølgene har ulike bølgelengder. Det lyset som øyet vårt kan oppfatte har veldig . Beveger seg med samme hastighet som lys = synlig lys er en form for elektromagnetiske bølger. Viktige egenskaper ved elektromagnetiske . Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. De alle har forskjellige egenskaper og forskjellige bølgelengder.

Dette er fordi alle bølger har bølgebunn og bølgetopp. Elektromagnetiske bølger overfører energi.

Når det er energiegenskaper ved bølgen kaller vi det elektromanetisk stråling. Elektromagnetisk stråling høres skummelt ut, og det kan det. Radiobølger har bølgelengder i kilo- meter- og . Hei, så fint at du bruker digital leksehjelp.

Enkelt sagt kan man si at elektromagnetiske stråler er fotoner som beveger seg i bølger. Gjengi sentrale egenskaper ved elektromagnetisk stråling og gi eksempler på de. At lys er elektromagnetiske bølger, vet vi. Dvs at lys har egenskapene til både en partikkel og en bølge. Det elektromagnetiske spekter er lysbølger og elektromagnetisk stråling.

For å begynne å forklare hva elektromagnetisk stråling er må man først si noe om hvordan. Feltet konfigurasjonen er kilden til en bølge. Ved å studere egenskapene til elektromagnetiske bølger, er det umulig å ikke legge merke til et interessant faktum: . Elektromagnetiske bølger har mange bruksområder, både i naturfag og i. Stråling energi som brer seg fra en strålekilde.

Elektromagnetisk stråling har bølgeegenskaper.