Energikalkulator bolig

I dette bildet registreres generelle data om boligen din, areal, geografisk plassering, byggeår og boligstype. Basert på Enovas ENØK normtall beregner . Les mer om hvilke valg man kan ta i energikalkulatoren. Min bolig i dag, TEK 1 JM Lavenergibolig. Viser tydlig eksempler på besparelser i energikostnadene.

I eldre boliger kan energikostnaden være 2- 4 høyre enn . Vår energikalkulator indikerer støttenivå og energireduksjonspotensial i ditt.

Det har kommet en ny energikalkulatortjeneste fra NVE, som har ansvaret for energimerkeordningen. Den viser deg hvor mye slike tiltak vil forbedre Energimerket for boligen din. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren . Du får bedre energimerking på bolig; Link til energikalkulator. Prisene på ved kan oppgis på flere måter. Data for ved vil variere mye avhengig av treslag, fuktighet i veden, ovnstype og hvordan det fyres. Denne nettbaserte kalkulatoren gir deg muligheten til å beregne varmetapstallet i eneboliger, rekkehus, boligblokker og større leilighetsbygg. Sjekk hva som lønner seg for deg med vår nye energikalkulator!

Har du en bolig på 1kvadratmeter, er det fortsatt elvarme med . I Aftenposten lanserer ny energikalkulator. Har du en bolig på Ikrzrd- ratmeter, er det. Her kan du få en omtrentlig beregning av ditt energi-forbruk i dagens bolig,.

Start energikalkulatoren her Lønnsom investering gjennom . De krever lite strøm og oppvarming, og energikalkulatoren viser at om man sammenligner med eldre, strømkrevende boliger, vil man over botiden spare store . Nå kan du enkelt finne ut hvilken Daikin varmepumpe som passer best i din bolig. Skriv inn din adresse og få en gratis, objektiv . Vinduer du har i dag: 2-lags glass (8), 2-lags.