Eøs land

Her finner du en oversikt over hvilke land som er medlemmer av EU- eller med i EØS-samarbeidet. Land som omfattes av regler for koordinering av trygd. EØS-avtalen regulerer samhandel og andre økonomiske forhold mellom EU og EFTA-landene.

Avtalen innebærer at EFTA-landene som har sluttet seg til . Her finner du spørsmål og svar på mye av det du måtte lure på – om Norges forhold til EØS, EU og Schengen. Når vi bruker uttrykket EU/EØS-borger, mener vi en statsborger av et av EU-landene, Islan Liechtenstein eller Sveits. Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Islan Liechtenstein og . EØS-borgere vil si statsborgere av land som omfattes av EØS-samarbeidet mellom EU og EFTA. EØS-avtalen omfatter EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein.

EØS gir Norge og nordmenn de samme retter og plikter som . EØS-avtalen har siden 19sikret Norge tilgang til EUs indre marked. Men på hvilken måte har dette påvirket landet vårt? Søknad om dekning av helseutgifter under midlertidig opphold i et EØS- land/Sveits. Opplysninger om sykdommen, skaden eller annet. Melding om import av næringsmidler fra EØS-land og tredjeland.

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema.

Du kan få lån til skolepenger til nettstudier i Norden eller et annet EØS-land. Spesialistutdanning gjennomført helt eller delvis i land utenfor EU/EØS-land og Sveits må søke etter norske . Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 22. Jon Georg Dale om smittefarlige gatehunder fra EØS-land: Kan ikke nekte folk å ta med seg løshunder fra EØS-land. EØS-avtalen gir medlemmer av norske trygdeordninger rett til sykebehandling i alle avtale-stater.

Dette skjer etter vedkommende stats lovgivning om offentlig . Dette er en oversiktsside over ytelser under arbeidsløshet i EØS-land. Nor Vikar AS har ved hver lønnsavregning lagt . EU/EØS-førerkort utstedt etter innbytte fra land utenfor EU/EØS kan som hovedregel brukes og byttes inn etter reglene som gjelder for landet de opprinnelig er . Når du søker om skattefritak eller lavere trekk enn prosent i 20etter reglene for personer bosatt i et annet EU/EØS-lan må du opplyse hvem som utbetaler .