Er ultralyd skadelig

Det er ikke kjent at ultralyd har skadelige bivirkninger, og det er ingen strålingsrisiko som ved røntgen. Langtidsstudier av barn som har vært utsatt for ultralyd i . Eksperter advarer blivende foreldre mot unødvendig ultralyd.

Selv om metoden generelt betraktes som risikofri, kan ultralyd ved feilaktig bruk forårsake skadelig oppvarming av fosteret. Salvesen sitter i ECMUS, en europeisk sikkerhetsgruppe om medisinsk bruk av ultralyd. Debatten om hvorvidt ultralyd er skadelig for fosteret . Hvor tidlig er det mulig å se et bankende hjerte på ultralyd?

All vår kunnskap om mulige skadelige effekter hos mennesker er fra studier gjort med . Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet. En har i dag ingen holdepunkter for at ultralyd er skadelig for fosteret. Ultralydundersøkelser i svangerskapet har vært utført i Norge siden 1960-årene. Det finnes per i dag ingen dokumentasjon som viser skadelige . Lurte på noe jeg, som radiograf, så er jeg jo i overkant opptatt av radiologiske undersøkelser som blant annet er Ultralyd.

Noen mener det er farlig og andre mener det er ufarlig. Ved IVF og graviditet skal man jo til tidlig ultralyd.