Fastpris strøm

Variabel pris følger prisutviklingen i strømmarkedet, men prisen justeres med to ukers varsel. Fastpris kan likevel gi litt billigere strøm enn hva som var meningen fra strømleverandøren. Finn markedets beste strømtilbud og dine rettigheter hvis noe går galt.

Prislisten viser hva leverandørene tar for fastpris på strøm og oppdateres kontinuerlig. Billig strøm – Sammenlign strømpriser 2017. Med strømavtalen Fastpris år er du sikret den avtalte prisen i perioden. Avtalen passer for deg som ønsker forutsigbarhet, og det er kun strømforbruket ditt som .

Du risikerer å betale overpris for strømmen ved å abonnere på avtaler som frister med fast pris hver måned og jevn strømregning. Fastpris er en strømavtale der kunden har en avtalt pris for en bestemt periode. På den annen side er leverandøren forpliktet til å levere strøm for den avtalte .

Dette er avtalen for deg som vil ha 1 forutsigbarhet og ikke ønsker en strømpris som svinger. En fastpriskontrakt er en avtale om en fast pris på strøm målt i øre/kWh over en periode. Dette gir deg som kunde en forsikring mot høye strømpriser – spesielt på . Med Fastpris mnd er du sikret den avtalte prisen i avtaleperioden, og det er kun . Flere og flere velger strøm fra Glitre Energi. Nå kan det være riktig tidspunkt å velge Glitre Fastpris. Dagens pris er 3øre/kWh for fastpris for ett år.

Med fastpris kontrakt vet du akkurat hvor mye du skal betale for strømmen du bruker. Forutsigbar strømregning og full oversikt; Etterskuddsvis betaling; Prisen . Bestill strøm til fastpris og få en god strømpris sammen med forutsigbarhet. Har du behov for forutsigbarhet vil vi anbefale deg en fastprisavtale.

Byggestrøm er et midlertidig anlegg for strøm for deg som skal bygge hus, hytte eller stå . For deg som ønsker forutsigbarhet og trygghet.