Film i undervisningen

Tema: Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Individ/gruppe, Likestilling/kjønnsroller, Litteratur på film, Miljøvern og naturvitenskap, Politikk og samfunn . Fagstoff: Det finnes knapt et kompetansemål man ikke kan belyse ved hjelp av film. Film Kino Film Kino har i oppgave å styrke .

Film er et medium som er godt egnet til å formidle et budskap, og er aktuelt i mange sammenhenger i skole og høyere undervisning. Streif, kan gi en fin variasjon i undervisningen i samfunnsfag. Boka gjennomgår forskning og praksis i skolen, og kommer med forslag til hvordan undervisningen kan . Film Kino mottar jevnlig henvendelser om bruk av film i undervisningen i skolen eller ved lukkede anledninger som ikke går inn under definisjonen privat.

Sitatet overfor er Clifford Stolls erindring om bruk av film i skolen på 1960-tallet i USA. Film er eit sterkt medium og eit universelt språk. Filmen er i stand til å gi elevgrupper ei nesten lik – og dermed felles – oppleving.

Variert undervisning skaper motivasjon og kan bidra til tilpasset opplæring. Tipsheftet I skrivende stund inneholder praktiske aktiviteter til . Bilde og film er nevnt i læreplanen i forbindelse med å kunne lese. Det kan knyttes til det utvida tekstbegrepet og sammensatte tekster som elevene møter i . Filmene er laget for å være inspirasjonsfilmer til lærere i grunnskole og videregående opplæring. Søsteren min skal vise en film i samfunnsfag for elevene sine neste uke og trengte en film som handlet om en slags konflikt eller noe terror. Gjør nabospråk spennende, morsomt og dagsaktuelt med film!

Ifølge læreplanen i norsk skal elevene kunne forstå dansk og . FILEffekter av digitale verktøy i undervisningen. Se filmen om internasjonal forskning og erfaring som viser overveiende positive . Du skal bruge dit UNI-login for at se eller låne film på CFU. Dette er kun en uformell drøfting fra Damaris Norge, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle feiltolkinger av de . Det er mange måter å bruke verk på i undervisningen. Norwaco-avtalen gir ikke hjemmel for å vise film som må oppfattes som også . Det er kodeordene bag Det Danske Filminstituts tilbud til skoler og gymnasier i hele landet. Foreldre reagerer på skriv fra ungdomsskolen om at 15-års filmer brukes i undervisningen, og at foreldre bes kontakte læreren dersom de ikke . Med film på timeplanen : veiledningshefte om bruk av film i undervisningen og om opplæring i filmkunnskap.

Kan film i undervisningen være en læringsstrategi spesielt egnet for dagens elever i norsk skole? Välkommen till denna resurs som är ett samarbete mellan SLU-biblioteket och Enheten för pedagogisk utveckling! Til mange av temaene i læreverket Weiter geht´s finnes det gode og aktuelle tyske filmer som kan gi en fin variasjon i undervisningen. Visste du at forelesere kan ta opp og bruke lyd- og billedprogram fra NRK og en rekke andre kanaler (ikke TVfra 2015) i undervisningen? Jeg benytter meg stadig av film i undervisningsøyemed.

Det vil seg være filmklipp, dokumentarer, serier eller fiksjonsfilmer.