Fjelløkologi

Fjelløkologi er eit fagfelt innan økologi som tek for seg økosystem på fjell eller andre område i høgda rundtom på jorda. Vi skal kort beskrive noen hovedtrekk ved Jfeltarbeid i fjellet. Det er vanlig å definere fjellet (den alpine regionen) som de områdene som ligger .

Et økosystem er det vi gjerne kaller en naturtype. Det er et avgrenset område i naturen, hvor. Skrivervennlig versjon Bookmark this Topic . Fra havkanten stiger Norge opp til nesten 25meter over havet.

Hva kaller vi planter som raskt etablerer seg foran smeltende isbre? Nevn et par eksempler på slike planter og . Ekskursjonsrapport i Biologi om den varierte Fjelløkologien i Folldal kommune. Omfattende rapport fra ekskursjon til Heimdalsvatn.

Teoridelen legger hovedvekt på temaer i første kapittel i Bios2. Energipyramider i fjellet, fjellet som ø. Ulike soner i fjellet, planter og dyrs tilpasninger og høydeprofil. Nå foreligger boka som du kan ha med i sekken og bruke under fjellturen.

Elevene studerte fjelløkologi i tre dager og fikk også med seg en topptur til Blåhø.

FJELLØKOLOGI Gudrun, Miriam, Anna Bilde fra turen. Fint vær, god arbeidsmoral og vakre omgivelse gjorde turen til en . Klimaendringene er i ferd med å endre fjellnorge. Denne fagkombinasjonen gjorde det naturlig å starte undervisning i fjelløkologi, elever ble tatt med til fjells hver sommer.

Den tar også for seg fjelløkologi og de forskjellige fjellområdene. Boken er gjennomillustrert og har stikkordregister. Jeg er en økolog med forkjærlighet for fjelløkologi, interaksjoner mellom planter og dyr og vegetasjonsdynamikk.

Været var fantastisk og det var store mengder modne blåbær og tranebær i fjellet. BI2-elevane skal ut i naturen, fokuset denne gongen er fjelløkologi. Med seg har dei biologilærarane hanne Ski og Hilde K. Med fremveksten av to større prosjektknipper i Nepal (NUFU) og Peru, er forskningen blitt konsentrert om fjelløkologi og marginale samfunn i Himalaya og . Bearbeidingen og tolkningen av resultater krevde at en satte seg inn i fjelløkologi, statistisk programvare og tidligere arbeider. Gruppa har brei artskunnskap om insekter, edderkopper, moser, lav, og karplanter, og spesialkompetanse på fjelløkologi – smågnagere, fjellrev og villrein.

Elevene studerte fjelløkologi i tre dager og fikk også med seg . Jeg har fjelløkologi som fag, og har mange fine bilder tatt med makrolinse av fjellplanter. Har laget powerpoint-program som jeg gjerne viser.