Fjellvåk

Fjellvåk (Buteo lagopus) er en fugl i haukefamilien. Den er en av våre vanligste rovfugler på fjellet. I 20var fjellvåken regnet som nært truet på norsk rødliste, .

FjellvåkBufretLignendeFjellvåk (Buteo lagopus), òg kjent under mange ulike lokale nemningar som sjovåk, snjovåk, skyvåk, skittvåk, sjøvåk, sjøvåkørn, sjuvalk, kvinhauk og fjellglea, . Kroppsstørrelse omtrent som hønsehauk, men fjellvåken har en utpreget sveveflukt høyt oppe i luften mens . Vekten på fjellvåken er mellom 8- 11gram. En tur med M/B Fjellvåken II kan kombineres med tradisjonsmiddag på Mogen Turisthytte, guida tur til Møsstrond Kyrke, eller tur til Varmvoll Lodge hvor du kan .

Beskrivelse: En stor rovfugl, større og med lengre vinger enn musvåken. Det beste kjennetegnet er stjerten, som er hovedsakelig hvit . De første fjellvåkene ble observert allerede i månedsskiftet mars-april, og i løpet av . Kjennetegn: Som hos de fleste rovfuglene er hunnen litt større enn hannen, men ellers er de like. Et av de beste kjennetegnene i forhold til andre våker er at de . Av og til kan man forveksle fjellvåk med musvåk som har et lignende skrik. Men musvåken har et mye mere mjauende skrik og fjellvåken et . Fjellvåken er lett å forveksle med kongeørn.

Og den ligner veldig, både på kongeørn og slektningen musvåk.

Fjellvåken (Buteo lagopus) hekker i første rekke i fjellet og i høyereliggende . Fjellvåk – hekkeresultater fra 20sammenstilt med data fra 19og 19i tre utvalgte kommuner i Buskerud. Noen sier at dette er en voksen, og det kan godt være. De bratte hellerne på Ørnkampen er et yndet hekkeområde for rovfugl og spesielt Fjellvåken (Buteo lagopus) hekker der i gode . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Rapporten inneholder hekkeresultater fra 20sammenstilt med data fra 19og 19i tre utvalgte kommuner i Buskerud. Fjellvåken er vår vanligste rovfugl og, i motsetning til f. Den er lett å oppdage der den henger høyt og ‘stiller’ i luften på . Ingen er så avhengige av smågnagere som fjellvåk og jordugle.

Bestanden svinger derfor kraftig fra år til år. I gode smågnagerår er særlig fjellvåken tallrik på .