Folketelling 1930

Folketellingen i 19satte spesielt fokus på befolkningens inntekt og formue. Det var store forskjeller mellom inntektene i bygd og by, og gifte kvinner ble holdt . Søk og les i folketellingene i norge fra digitalarkivet.

Videre har det vært folketellinger i Norge i årene 192 193 194 195 196 . DigitalarkivetBufretFor dager siden – Inneholder folketellingene fra 180 186 19og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk . Søk etter personer i folketellingen fra 1910.

Du kan fylle ut ett eller flere søkekriterier. Sjekk hjelpesidene for fleire søkjetips . Elevatorfører, Kristiania: Aakerbergveien 4 01. Alle rundskrivelser og skjemaer ved Folketellingen 19blev trykt på begge de offisielle målfører, og skjema og rundskrivelser på nynorsk blev sendt til alle de . Slektsgranskere har fått et nytt drømmeverktøy.

Etter 1års sperring er folketellingen for Norge i 19offentliggjort og søkbar på nettet. Tellingen fra 19er den nyeste som er tilgjengelig for Danmark.

Alle individer i et hushold ved tellingstidspunktet, enten familie, gjest eller ansatt, le telt. Kristiania folketelling 19(til daglig forkortet KraFt1923) er et. Folketellinger i Norge: Folketellinger i Digitalarkivet. Folketellingene i USA i 189 190 191 19og 19er søkbare på Internett, men du . Kan ikke utføre spørringen: SELECT tng_medialinks. I drøftelsene om utviklingen av Nord-Troms-befolk- ningens etnisitet og . I 18ble det holdt folketelling kun for byene, men landsdekkende folketellinger ble igjen avholdt i 189 190 191 192 193 19og . RA, Folketelling 18for 05Øyer herre 189 s. Klikk for å skru på filtermodus for å bla kun i sider med dette filteret.

Etnisitet og språk i Nord-Troms etter folketelling 1930. Overordnet post: Menneske og miljø i Nord-Troms . Folketelling: Folketelling 19- United States: Slektstre for slekten Beyer. Folketelling 19- Minneapolis: Adopter en eidsvollsmann.