Foreldrestipend

Forskjellen fra vanlig stipend og lån er at du i perioden med foreldrestipend får hele summen som stipend. Foreldrestipend/Slik-soker-du/BufretLignende22. Etter at du har fått barnet, og senest måneder etter at barnet er født, sender du inn Søknad om foreldrestipend ved fødsel og adopsjon .

Foreldrestipend/vilkar-for-foreldrestipend/BufretLignende14. Får du barn mens du er i utdanning, kan du få foreldrestipend. Foreldrestipend kan gis til deg som får barn mens du er i utdanning. Dersom du får foreldrestipen kan du få forsørgerstipend i tillegg som en del av foreldrestipendet.

Forsørgerstipendet kan du få så lenge du er i utdanning, også . Har du fått barn og er i vanlig videregående opplæring med ungdomsrett, kan du få foreldrestipend. Beløpet er det samme som du ellers ville . Ingrid og Joachim får både foreldrestipend fra Lånekassen og foreldrepenger fra ekstrajobben. For undervisningsåret 2015-20kan du få foreldrestipend fra Lånekassen i inntil uker. Lånekassens foreldrestipend er bygget opp analogt med regelverket for foreldrepenger fra folketrygden.

Begge ordningene sikrer foreldrenes inntekt i barnets . Jeg har krav på uker med foreldrestipend sammenhengende fra barnet blir født, tidligst tre uker før fødsel.