Forklar ordet ekvidistanse

Ekvidistanse angir høydeforskjellen mellom kotene i et kart. Ekvidistansen er avhengig av kartets originale målestokk. På orienteringskart (konkurransekart), der .

Ekvidistansen varierer med målestokken og detaljrikdommen på kartet, f. Her finner du betydninger av ordet Ekvidistanse. Du kan også legge til en definisjon av Ekvidistanse selv. Kartet har ein målestokk og ein ekvidistanse.

Den viktigaste avgrensinga med kartet er at det er ei svært forminska utgåve av røyndomen, men . I denne fagartikkelen skal jeg forklare hva et kart er, og hvilke kart som finnes. Med andre ord kan vi få mye informasjon fra kart, hvis man vet hvordan man. Forklar hva vi mener med målestokk og ekvidistanse.

Før vi går videre, vil vi forklare en del begreper det er greit å ha klart for seg: Målestokk. I forlengelsen av det forrige begrepet – koter – har vi ekvidistanse. Finn et ord fra hver gruppe som ikke passer inn – altså ett som skal ut.

Hvor stor målestokk og ekvidistanse har kartet? Sammenlign kart og bilde og forklar hvilke .

Forklar kvifor globusen og ikkje kartet viser heilt korrekt bilde av jordoverflata. Det er fint om du både kan forklare med ord og teikne i forklaringa di. Basket: a) Forklar 3-sekundersfeltet i basketball.

Forklar kravene til en korrekt utførelse av en Telemark sving. SOPEKRAT stokket noen om til koseprat og posekart, mens ordet vi søkte var kartpose. Sandveikesti å forklare det slik: Sandveikesti er kanskje.

Målet med geografidelen av samfunnsfaget er å beskrive og forklare de. Ordet ekvidistanse er latin og er sammensatt av ekvi, som betyr . Forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser. Ukas ord: Målestokk, karttegn, skalastrek, høydekurve, ekvidistanse, . Forklar hva disse ordene betyr: konstruktiv, førsteutkast, layout og synonymer.

Ukens ord: Målestokk, Ekvidistanse (terrengkart), Høydekurve (terrengkart), . Bruk begrepssirkler til å forklare ordene meridian, målestokk, ekvidistanse og. Avstanden mellom disse er ofte meter, og kalles ekvidistanse. I hvilken grad det brukes egne ord og ord som er forstått.

Du kan forklare forskjellen på prosent og prosentpoeng.