Forskerforbundet akademikerne

Som mange vil være kjent me er det inngått to hovedtariffavtaler i staten – én med Unio, YS og LO og én med Akademikerne. Viktig informasjon til deg som også er medlem i et forbund i Akademikerne. Det er inngått to hovedtariffavtaler i staten.

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Kjenner du noen som kan bli medlem i Forskerforbundet? Forskerforbundet og Presteforeningen har vedtatt å melde seg ut av Akademikerne.

Forskerforbundet (tidligere Norsk forskerforbund) er Norges største og ledende fag-.

Forbundet var tidligere tilsluttet Akademikerne, men meldte seg ut i 2005 . Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo reagerte kraftig på Akademikernes oppførsel under streiken. Når det gjelder det siste punktet, kan vi slå fast at Akademikerne er den eneste. Det skyldes at vi til nå har kjøpt den tjenesten av Forskerforbundet og overlatt . Fag- og interesseorganisasjon med 0medlemmer i forskning,. Aktuelt i foreningen – Forskerforbundet og Presteforeningen har vedtatt å melde seg ut av Akademikerne og inn i Utdanningsgruppenes . Det er utrolig viktig at medlemmer av Forskerforbundet er villig til å stille opp og.

Problemet er at dette har resultert i at Akademikerne har fått langt meir enn dei . Forskerforbundet og Presteforeningen melder seg ut av Akademikerne.

De innretter seg mot et fellesskap med UHOs medlemsforbund. Det ble splittelse i oppgjøret for staten i år, og Steinar Vagstad i Forskerforbundet mener at Akademikerne får en for stor pott. Derfor har verken Forskerforbundet eller Presteforeningen hatt noe i Akademikerne å gjøre. Begge organisasjonenes medlemmer er nesten . Forskerforbundet organiserer ansatte i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige stillinger, og er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne.

Styret for Forskerforbundet ved UiA var spent på om budsjettet vil synliggjøre de. Det er ingen grunn til å legge skjul på at Forskerforbundet har stått for og slåss for en annen lønnspolitikk enn Akademikerne og Psykologforeningen. Norsk Forskerforbund (fra 20Forskerforbundet) og Den norske kirkes presteforening meldte seg ut av Akademikerne i 2005.

Forskerforbundet mener legene streiker for et viktig prinsipp i arbeidslivet når de vil sikre kollektive avtaler om arbeidsti sier Forskerforbundets leder Petter . Aktuell: Forskerforbundet og Presteforeningen melder seg ut av Akademikerne.