Forskerforbundet unio

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og. BufretLignendeForskerforbundets lokale tillitsvalgte representerer medlemmene i alle saker som har. Som medlem i et Unio-forbund har du tilgang til flere medlemsprodukter.

Gjennom Unios avtale med Storebrand bank kan Forskerforbundets medlemmer få boliglån til rente uavhengig av lånebeløp, inntil av boligens . Forskerforbund er landets største fagforening for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Som mange vil være kjent me er det inngått to hovedtariffavtaler i staten – én med Unio, YS og LO og én med Akademikerne. Leder i Forskerforbundet og forhandlingsleder i Unio stat, Petter.

Det var tre hovedårsaker til at Unio brøt forhandlingene med staten 1. Forskerforbundet er tilsluttet Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, som ble stiftet 1. Det betyr at rundt 10av Forskerforbundets medlemmer nå er i streik. Da streiken sto på, var Forskerforbundet og Unio misfornøyde med at Akademikerne. Da Unio, LO og YS gikk til streik, fortsatte Akademikerne . Mollesta Kristian Leder/Hovedtillitsvalgt Forskerforbundet, +228543+990187(mob).

Fagforening, Forskerforbundet, Unio, Organisasjoner. Du som har fått beskjed om at du kan bli tatt ut i streik, vil motta fortløpende beskjed på sms og epost. Unio vil holde nettsiden og facebooksiden oppdatert om .

Forskerforbundets medlemmer er ansatt i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige stillinger ved universiteter, høgskoler, forsknings-institutter, museer, . Alle Unios yrkesaktive medlemmer i staten kan avgi stemme når lønnsoppgjøret nå går til uravstemning. Uravstemningsdokumentene kommer i posten, og blir . Unio, som blant annet inkluderer Forskerforbundet, er også innstilt på en løsning, men forberedt på en konflikt. Forskerforbund er landets største fagforening for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern. Akademikerforbundet, Forskerforbundet, Den.

Det skyldes at vi til nå har kjøpt den tjenesten av Forskerforbundet og overlatt arenaen til. Der UNIO-Stat må arbeide for ulike utdanningsgruppers interesser, . Forskerforbundet er med i hovedorganisasjonen Unio. Det finnes ingen samarbeidsavtale mellom Psykologforeningen og Forskerforbundet.

Professor Petter Aaslestad (59) er valgt til ny leder i Forskerforbundet for perioden 2013-2015. Petter Aaslestad er professor i litteraturvitenskap ved NTNU i .