Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskriften er fastsatt i medhold av lov 24. Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig . Elektriske lavspenningsanlegg omfatter anlegg til bygningsinstallasjoner, alarm- og signalanlegg samt kommunikasjonsanlegg.

Les mer om egnethetskravet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 16. Formål Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved . Forskriften er basert på IEC-normer, som også gjelder i Norge (NEK 400). Elektriske lavspenningsanlegg omfatter anlegg til .

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Veiledning til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. De forskriftene som er åpent og fritt tilgjengelig er lenket opp.

FEL – Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg § –. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (fel). Vi kan nevne forskrifter for elektriske anlegg (FEA 196 ”rødboka”), forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Det kreves medlemskap i PBL for å se innholdet på denne . Periodisk ettersyn/kontroll av Brannalarm, Nødlys og elektriske anlegg skal også. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) regulerer ansvarsforhold . Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg : med veiledning : fastsatt 06. Tags: elektriske anlegg forskrifter lavspenning tet41lavspenningsanlegg . Det har skjedd mange avklaringer og presiseringer i FEF – Forskrift om elektriske forsyningsanlegg – siden forskriften kom i 2006. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § og 13. Forskriften er en rammeforskrift fra 19og omfatter alle lavspenningsanlegg i bygninger.