Forskrift om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) . Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Skriv ut siden Tips noen om denne siden .

Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) skal klassifiseres og. Disse endringesforordningene (ATP-er) vil finnes som vedlegg til forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Formålet med forskriften er at klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger skal følge de samme prinsippene og reglene . CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer.

EF om klassifisering og merking av farlige stoffblandinger. Noen kjemiske stoffer og stoffblandinger har helse-, miljø-, brann- eller. CLP) innføres FNs Globalt Harmoniserte System (GHS) i EUs lovverk. Klassifiseres, merkes og emballeres i henhold til forskrift om . Fareklasser og tilhørende farekategorier i samsvar med forskrift.

Stoffer, stoffblandinger eller artikler som inneholder slike, som.