Fossilt brennstoff og miljø

Fossilt brensel, fossilt brennstoff, brensel som naturgass, olje, oljeskifer, tjæresand. Her er et eksempel på hva som skjer når man blander sukker og svovelsyre. Sofie Fillingsnes Nilsen Olje og gass, Fossilt brennstoff og miljø.

Fossilt brennstoff består hovedsakelig av karbon og hydrogen. Hei, jeg har kommet opp i eksamen i naturfag, og tema mitt ble; Fossilt brensel og miljø. Så, jeg har noen spørsmål angående mitt tema: 1. Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje, naturgass, oljeskifer og tjæresand.

De finnes i jordskorpen, og utvinnes som en kilde til energi ved . Noen positive fakta om fossilt brennstoff, og litt om hysteriet. Gruvedrift og boring etter fossilt brensel påvirker miljøet, og avfall som slippes ut under prosessering og raffinering operasjoner, samt klimagasser gjort når . Fossile brensler som olje, kull og gass er de mest brukte energibærerne i. Fossile brensler som olje, kull og gass er de mest brukte energibærerne i verden i dag. De viktigste bruksområdene er oppvarming av boliger, .

Green Highway – En reisevei uten fossilt brennstoff. Statens vegvesen har derfor satt i gang et etatspro- gram som heter Lavere energiforbruk i. Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Produksjon av elektrisk kraft i Europa er basert på fossilt brennstoff, i hovedsak kull og olje.

LPG er et fossilt brennstoff på lik linje med naturgass og olje. På samme måte som annet fossilt brensel utskiller LPG COved forbrenning. Fossil energi er energi vi tar ut fra fossile energikilder.

Fossile brennstoff regnes som ikke-fornybar energi fordi vi bruker ressursene mye raskere enn det tar for naturen å bygge opp nye reserver. Kjernekraft er idiotsikkert, fossilt brensel må fases ut. Ser vi på miljømålsettingen, må det vurderes hvilket fotavtrykk sol, vind og kjernekraft i . Fordelen med forbrenning av biomasse er at det ikke tilfører mer COtil klimasystemet, slik tilfellet er med fossilt brensel.

Energiomlegging med støtte fra Enova skal øke el-produksjonen og gjøre Södra Cell Tofte (SCT) uavhengig av fossilt brennstoff.