Fossilt brensel bruksområder

Fossilt brensel, fossilt brennstoff, brensel som naturgass, olje, oljeskifer, tjæresan brunkull og steinkull som finnes naturlig i grunnen og som . Innen fossilt brennstoff regner vi med tre hovedtyper, de er: olje, gass og kull. Dette er ikke fornybare energikilder, det vil si at vi ikke kan utnytte .

Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje, naturgass, oljeskifer og tjæresand. De finnes i jordskorpen, og utvinnes som en kilde til energi ved . Fossile brensler som olje, kull og gass er de mest brukte energibærerne i verden i dag. De viktigste bruksområdene er oppvarming av boliger, produksjon av . Fossile brennstoff regnes som ikke-fornybar energi fordi vi bruker ressursene mye raskere. Størrelsen på hydrokarbonene bestemmer bruksområdet.

Oppbevaring og transport medfører fare fordi fossilt brensel er brennbart og eksplosivt. De viktigste bruksområdene er oppvarming av boliger, . Ved bruk av disse fossile brennstoffene har vi mennesker skadet klimaet ved å øke naturlige klimagasser, som CO2. Kull, Kraftverk, kan også omformes til gass eller flytende brensel, Store mengder tilgjengelig, . Gruvedrift og boring etter fossilt brensel påvirker miljøet, og avfall som slippes ut. Globale klimaendringer kan føre til jordbruksområder for å bli for varmt å .

Imidlertid fossilt brensel fortsette å være den mest dominerende kilde til energi. Ivy, Leonora, Steffi, Silje Mathias 10B Egenskaper Olje Bruksområder (idag) Karbonets Kretsløp Fossilt Brensel og miljø. Dannelsen av fossile brennstoff Raffinering Bruksområder karbonets krettsløp Fossilt brennstoff Hva er fossile brennstoff?

Noen positive fakta om fossilt brennstoff, og litt om. Det finnes plaster til nesten alle bruksområder en kan tenke seg. COi atmosfæren ble ikke registrert før man begynte å brenne kull, et fossilt brensel. Det som virkelig gjør hydrogen til en aktuell energibærer er brensel- celler. Bruk av fossile energikilder gir uønskede utslipp, og det medfører . Brenning av fossilt brensel vil øke konsentrasjonen av COi atmosfæren.

Biogass har samme bruksområder som naturgass. Mer varme og trykk kan slå denne væske til en gass som brensel. Fossile brensler har viktige bruksområder for samfunnet, men har noen langsiktige ulemper .