Fotoner definisjon

Fotoner er byggeklossene til alt lys, og mer generelt, til all elektromagnetisk stråling. På samme måte som alle gjenstander som har masse er . Lyspartikler som beveger seg med lysets hastighet.

Fotoner har egenskap som både som partikler og bølger. Bølgelengden avhenger av fotonets energi: . Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, .

Elektromagnetisk stråling: Stråling i form av energi lik fotoner som. Mer generelt er rødforskyvning definert en økning i bølgelengden av . For å gå litt dypere i definisjonen av elektromagnetisk stråling, så kan man definere det som energi i form av fotoner, som beveger seg i lysetshastighet fra en . Fagstoff: Vi bruker uttrykket elektromagnetisk om stråling av alle typer fotoner fordi vi oppfatter den som en kombinasjon av svingende . Hva betyr det at lysenergien og atomets energi er kvantisert? Jeg vet at når et foton møter en atom så er . Fotoner har ikke det som kalles hvilemasse, siden de per definisjon . Fotoner = bølgepakkene energien i lyset var delt inn i av Albert Einstein (18– 1955).

Sammenfiltrede fotoner vil si at to fotoner er i en felles kvantetilstand (fra definisjon i boka).

Menes det med dette at de har like egenskaper, dvs.