Frist for å søke videregående skole 2016

Glemmer du å søke innen fristen, mister du retten til skoleplass neste skoleår. Steinerskole eller som har fullført videregående skole i et annet nordisk land. Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring er 1.

Søknad på grunnlag av særskilte behov: 1. De fleste som tar videregående opplæring går ett eller flere år i skole som elev. Du må søke om plass i videregående skole, les mer nedenfor. Velkommen til VIGO – nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller .

Skal du begynne på videregående skole til høsten, eller kanskje søke læreplass? Her finner du viktige datoer for årets skoleinntak. Frist for søknad om gjesteelevsgaranti for å gå på skole i andre fylker. Inntak til videregående skole i Akershus og resten av landet administreres gjennom nettstedet VIGO.

Les mer om frister og andre viktige datoer for inntaket her . Les meir om korleis du kan søke på ein av dei vidaregåande skulane. Søker du Vgeller Vgmå du ha bestått Vgeller Vg2. Informasjon om inntak til videregående opplæring i Rogaland.

Du kan søke igjen når det åpnes for å søke ledige studieplasser i juli.

Hva er fristen for å laste opp dokumentasjon? Du kan laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis som avsluttes våren 20senest 1. Hvis du ikke har elektronisk vitnemål fra videregående skole, må du laste opp en kopi . Grunnen til at du søker særskilt vurdering må ha påvirket karakterene dine i videregående skole slik at du ikke har fått vist hva du egentlig kan. Søknad til vidaregåande opplæring skuleåret 2015-2016. Melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak; 16.

Sande videregående skole; Holmestrand videregående skole; Horten videregående skole; Greveskogen videregående skole; Melsom. Denne folderen vil også inneholde tidsplan og frister for inntaket. Slik søker du videregående opplæring i Vestfold. Søknad til videregående opplæring skoleåret 2017-2018. Du søker om skoleplass til videregående skole i Nordland på vigo.

Her finner du informasjon om frister til inntak til videregående opplæring og andre viktige datoer. Søknad sendes direkte til skolen (ikke via VIGO), enten elektronisk eller pr. Søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert og tas inn fortløpende, .