Fylkesblomst sørtrøndelag

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: Reinrose. Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag gjorde i møte 31. Fylkesblomst for Buskerud: Hvit nøkkerose.

Fylkesblomst for Møre og Romsdal: Bergfrue, fjelldronning. Dette er ei liste over norske fylkesblomster. Idéen om fylkesblomster oppsto i 198 da man ønsket å finne fylkesvise botaniske motiv,.

Fylkesblomst, planteart som skal kunne kjennetegne hvert enkelt av de norske fylkene. Sør-Trøndelag, reinrose, Dryas octopetala. Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus. Kvart fylke, medrekna Svalbar har sin fylkesblomst. Botanisk informasjon fra Sør-Trøndelag fylke og lenker til andre websider.

Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Trøndelag; fylkesblomstene for Trøndelagsfylkene skal ikke brukes, Sør-Trøndelag har reinrose som fylkesblomst.