Gliaceller i hjernen

Gliaceller, celler med forskjellige oppgaver som finnes i stort antall i. Gliaceller er celler som danner gliavevet, også kalt nevroglia, sammen med nervecellene. Ependymceller er celler som kler ventrikkelsystemet i hjernen og .

Mikroskopbilde av nerveceller og gliaceller fra hjernen. Det er minst like mange gliaceller som nerveceller i hjernen. Fordi man manglet teknologi til å oppdage aktiviteten deres, ble gliacellene lenge . Hjernens nattlige vaskemaskin består av en spesiell type gliaceller som kalles astrocytter, fordi de er stjerneformede.

Tidligere undersøkelser har vist at dette proteinet er koblet til inflammasjon – betennelse – i noen av hjernens såkalte gliaceller. Nervesystemet består av to hoveddeler, sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) . Men, det er fremdeles mye vi ikke vet om det som skjer i hjernen. Vi har langt flere gliaceller i hjernen enn nevroner. Sentralnervesystemet: Hjernen og ryggmargen. Det perifere nervesystemet: Alle nervene utenfor sentralnervesystemet.

Utseendemessig kan gliaceller ha mange utløpere, men aldri aksoner. Gliacellene utgjør mesteparten av hjernen, men er mye mindre forstått enn nevronene. På bildet ses astrocytter, som er en type gliaceller.

Hjernen udgør således det højeste hirakiske niveau i nervesystemet,. Gliacelle er samlebetegnelsen for gliaceller, spesialiserte celler som beskytter og regulerer funksjon av nerveceller i hjernen. Ved er det representert ved gliaceller, som spiller en viktig rolle i dens aktivitet. De begrenser bokstavelig talt hjernen og nervesystemet fra . En norsk forskergruppe har i samarbeid med amerikanske forskere vist at ammoniakk hemmer transporten av kalium i gliaceller i hjernen. I hjernen er der to hovedtyper af celler; nerveceller og gliaceller.

Nervecellerne er aktive celler, der udfører alle hjernens forskellige opgaver. Glioblastom er en meget ondartet kreftsvulst som utgår fra gliaceller i hjernen. Det registreres knapt 3nye tilfeller per år i Norge. Tidsskriftet har nylig publisert en artikkel som viser at ny kunnskap om gliaceller i hjernen, åpner for nye behandlingsstrategier ved epilepsi.

Men selv om gliaceller ikke genererer aksjonspotensialer, har de hvilepotensiale. Det er riktig å si at vi bruker hele hjernen, og at hele hjernen gjør arbeid. Ved hjernerystelse overstrekkes nerveceller og gliaceller hjernen, for eksempel etter et slag mot kraniet. Dette slaget fører til at deler av hjernens funksjoner i .