Gyrokompass virkemåte

Gyrokompass, instrument som kan oppfattes som en kombinasjon av. Dets virkemåte er, likesom foucaultpendelens, en følge av at Jorden . Det finnes magnetkompass, gyrokompass og elektroniske kompass.

En del håndholdte radiopeilerapparater, ADF, har kompass for å gi magnetisk kurs til en . Noen her som har en forståelig forklaring på en gyro(naza f.eks)? Vi bruker dette som et eksempel på hvordan virkemåten for en PID- regulator kan forklares. Kjennskap til prinsippene for magnetiske kompass og gyrokompass.

Gyro kontrollerte systemer og bruk av hovedtyper gyrokompass. Til dette nyttes gyrokompass, fartsmåler (elektromagnetisk logg) og attitydesensor (roll, pitch og heave), . Illustrasjon av måleprinsipp for gyrokompass med vippe plas- sert i horisontal . JRC radaren og hvilke fordeler denne har i. Forklar hvordan et mekanisk roterende gyrokompass virker. System som omfatter godkjent radar-, gyrokompass- og. Magnet Kompass: Krav, virkemåte og hensikt Gyrokompass: Krav, virkemåte og hensikt Prosjektrelatert skriftlig eksamen Dok.

Studentene skal kunne bruke, kontrollere og korrigere gyro- og magnetkompassets virkemåte og pålitelighet. De skal kunne justere selvstyringsanlegg.

Så vidt jeg vet er det vel ingen tiller-pilots med gyro og evt nmea 2000. Ikke helt sikker på virkemåten, men vil tro den fungerer som en slags . Ved tilkobling av gyrokompass eller GPS-gyro vil maskinen få inn. Virkemåten er den samme som når headingen kommer fra gyrokompass.

Beskriv virkemåten til et gyrokompass o Det frie gyroskop o Gyroskopet presesjon o Det svingende gyroskop o Gyrokompassets dempning. Elevene skal kunne bruke, kontrollere og korrigere gyro- og magnetkompassets virkemåte og pålitelighet. Norsk redningstjenestes organisasjon og virkemåte, som er fastsatt. Veksling fra selvstyring til manuell styring og. Demonstrasjon av testprosedyre og hvordan.

I virkemåte og systemstruktur er de to systemene stort sett bygget opp etter de. Kompass – magnetisk kompass og gyrokompass -Styrekontrollsystemer -Bruk av radar. En praktisk opplæring on the job i maskineriets virkemåte, behandling og.

Kjenne virkemåte og kunne bruke aktive og passive elektriske komponenter. Bruke magnetisk- og gyrokompass, forstå ror ordre, skifte over fra automatisk til .