Hafslund strømavlesning

Hvilket tellerverk skal leses av ved måleravlesning? Dersom man har måler med to telleverk, merket. Kundenummer og målernummer finner du på din siste faktura eller på din påminnelse om måleravlesning.

Måleravlesning – Lever enkelt på Min side eller i appen. Måleravlesning – Her kan du levere bedriftens måleravlesninger. Bestill lys og varme hos Hafslund og ta del i framtidens energiløsninger – for deg og. Strømavtaler, bestilling, priser, Min side, kundeservice, måleravlesning .

Byrådet i Oslo ønsker å vurdere en slik endring i Hafslunds virksomhet i. Varsel om måleravlesning; Levér din måleravlesning; Nyttig oversikt over . Du kan enkelt sende måleravlesning til din lokale netteier. Hafslund-kunder skal få strømmålere fra Aidon. I tillegg fremhever Ruyter at kundene sparer tid på måleravlesning.

Nettleie og strøm – Måleravlesning, Les av måleren. Du leser av målerstand fra telleverket på måleren. Måleravlesning skjer felles hvert kvartal og listene blir hengt opp i. For de som evt får melding fra Hafslund om at de må gå over til å lese av .

Dette innebærer at alle som ikke velger Hafslund som strømleverandør vil få to faktura (f.eks. strøm fra Norges Energi og nettleie fra Hafslund). Det er strengt forbudt å fjerne denne plomberingen, ellers risikerer du en saftig bot av Hafslund! Klagerne tok kontakt med ombudet fordi de mente Hafslund Netts. Som alternativ tilbød selskapet installering av digital strømavlesning mot et . Tietos kunde- og fakturaløsning for energibransjen. Katarina Finneng, informasjonssjefen i Hafslun tidligere sagt til.

Oppkjøpet av Hafslunds IT-selskap gjør Rejlers størst på smarte nett. Jeg hadde Hafslund som både nett- og strømleverandør, og fikk om. De har bedt meg om måleravlesning én gang, i det jeg flyttet inn, og jeg . Hafslund Nett har lansert sin første applikasjon på iPhone og Android. App-en lar deg levere måleravlesning, og gir en enkel oversikt over . Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Hafslund.

Jeg får jevnlig SMS fra Hafslund hvor jeg bes lese av strømmåleren og sende SMS tilbake. Hafslund mottok ikke måleravlesning i perioden 20til 2015. Hafslund viste til at det var tilsendt årlig oppfordring om måleravlesning, samt tilsendt separat brev . Strømmåleren i Haganjordet har automatisk strømavlesning. Det er forventet at Hafslund vil installere fjernavlesning av strømmålere i løpet av 2016.

Frem til da må strømmålerne avleses manuelt. Dagens system med manuell månedlig måleravlesning og innsending av opplysninger til nettselskapet, vurderes som utdatert. Har du behov for strømavlesing utenom dette? Beboer har selv ansvar for å sjekke nærmeste oppslag og sende avlesing til Hafslund.

Det anbefales å registrere måleravlesning av strømmåleren månedlig. Du kan enkelt gjøre dette via vår nettside (Min Side), SMS, epost eller telefon til oss.