Hjerteinfarkt symptomer

Et hjerteattakk er et tegn på et truende eller allerede oppstått hjerteinfarkt. Jo raskere du kommer under behandling, jo større er muligheten for at legene kan . Symptomene kan være uttrykk for at et hjerteinfarkt er under utvikling. I så fall haster det med å få gitt deg behandling som kan begrense eller forhindre varig . Det kan være vanskelig å avgjøre om det er snakk om et hjerteinfarkt eller andre sykdommer som gir smerter i brystet. Når kvinner får hjerteinfarkt, dør de oftere enn menn.

Et hjerteinfarkt kan ha svært forskjellige symptomer fra person til person og fra gang til gang.

Noen ganger er diagnosen ganske opplagt bare . Hjerteinfarkt oppstår når blodårer i hjertet går tett, og er en alvorlig tilstand som krever rask behandling. Les mer om sykdommen, de vanligste symptomene du . Symptomene kan være diffuse, og spesielt kvinner har lett for å overse dem. SMERTER I BRYSTET: Dette er det vanligste tegnet på hjerteinfarkt.

Til tross for at en del symptomer er karakteristiske for hjerteinfarkt, kan . Når smerten hogger til i brystet og stråler opp i halsen og ut i armene bør alarmklokkene ringe, for dette er de klassiske symptomene . Gå til Symptomer – Hovedsymptomet ved hjerteinfarkt er klemmende, pressende eller. Ledsagende symptomer kan være kvalme, oppkast, tungpust, .

Når kvinner får hjerteinfarkt dør de oftere enn menn. FORSKJELLIGE SYMPTOMER: Kvinner får forskjellige symptomer ved hjerteinfarkt enn . Dersom du opplever noen av disse sterke symptomene på denne lista,. Høy smertetoleranse kan forklare fravær av symptomer ved stumme hjerteinfarkt.

Stumme hjerteinfarkt er et skjult folkehelseproblem som utgjør en større del av . Opptil et av fem hjerteinfarkter har unormale eller ingen symptomer. Mange tusen nordmenn vet ikke at de har hatt infarkt eller har annen . Overlege ph Mai Tone Lønnebakken, forteller at kvinner oftere har andre symptomer på hjerteinfarkt enn menn. Symptomene på hjerteinfarkt er typisk klemmende smerte midt i brystet, gjerne med utstråling til hals, skuldrer og armer, spesielt den venstre. Det er denne prosessen som kalles hjerteinfarkt. Noen hjerteinfarkt gir ikke symptomer, disse kaller vi stumme hjerteinfarkt.

For dager siden – Høy smertetoleranse kan forklare fravær av symptomer ved stumme hjerteinfarkt. Stumme hjerteinfarkt er et skjult folkehelseproblem som utgjør . Hos kvinner er symptomene ofte noe mer vage, eller de blir tolket. Tall viser at kvinner med hjerteinfarkt sjeldnere enn menn opplever at de .