Hjertets oppbygning

Hjertet selv trenger oksygen og næringsstoffer til hjertemuskulaturen for å kunne klare å pumpe blod ut i kroppen. Rundt hjertet ligger hjerteposen (perikardiet). Når hjerteposen er fjernet, kan man på hjertets ytterside se to kryssende .

Fagstoff: Hjertet er en muskel som har som oppgave å pumpe blod. Hjertets syklus deles inn i systole og diastole. Hjertet veier rundt 3gram og er på størrelse med en knyttet hånd.

Hjertet er plassert like bak sternum (brystbeinet), cirka 2/til venstre for midten av.

Kroppen trenger oksygen for å opprettholde liv. Prosessen som frakter oksygen til blodet kalles sirkulasjonssystemet. Hjertet er en muskel som er omtrenet så stor som knytteneven din. Hjertet slår helt av seg selv, uten at du trenger å tenke over det.

For at kroppen skal virke som den skal må den ha sunn mat med mye næring og vitaminer. Denne eForelesningen viser sirkulasjonssystemet hos mennesket: oppgaver, hjertet, blodstrømen. Hvilke strukturer i hjertet bestemmer hjertets slagfrekvens, og hvordan bringes hele. Beskriv i grove trekk hjertets oppbygning med en enkel figur.

Oversikt over hjertets fysiologi, anatomi og funksjon. Grunnet ledningssystemets spesielle oppbygning tar det mer enn 0. Hjerteposen; Parietalt blad (mot omgivelsene); Viceralt blad – epicard (fester i den ytre hjerteveggen). Hjertet består av fire deler – Høyre forkammer og høyre ventrikkel og venstre forkammer og venstre ventrikkel. Dette er mulig på grunn av hjertets komplekse indre oppbygning. Hjertet er delt i høyre side og venstre side.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hjertet deles i høyre og venstre hjertehalvdel, atskilt av septum (hjerteskilleveggen). Hjerteskilleveggen (septum) mellom forkamrene og hjertekamrene (ventrikkel) deler hjertet i høyre og venstre hjertehalvdel. Gå til Hjertets oppbygning – OPPBYGNINGEN AV HJERTET.

I grupper som har et åpent sirkulasjonssystem sørger hjertets aktivitet for at all kroppsvæske sirkulerer gjennom hele kroppen (som hos for eksempel leddyr). Tegn qutveienes makroskopiske oppbygning og sett navn på de ulike delene. Hjertet er en hul muskel som ligger i brysthulen og mottar blod fra vener og pumper det videre ut i pulsårene.