Høgskolen i hedmark fronter

Det kan medføre at enkelt funksjonalitet ikke vil fungere normalt. Sentralbordet: ( 08:– 15:); Nødnummer: 11; Fax: 01 . HiHm holder til i Elverum, Rena, Hamar, Blæstad og Evenstad.

Fronter er en Internettbasert elæringsplattform for kommunikasjon og samarbeid i tilknytning til undervisning og studiearbeid. Fronter er høgskolens digitale læringsplattform, spesielt utviklet for nettbasert læring og samarbeid i skole- og utdanningssektoren. Som student kan du påvirke og engasjere deg i høgskolens videre utvikling.

Her finnes brukerveiledninger og tips til gode nettressurser med informasjon om Fronter.

All informasjon/hjelp: Fronters egen hjelp/brukerstøtte . Semesteravgiften må være betalt og registrert i høgskolens system før du kan gå opp til eksamen og få tilgang til Fronter. Samtidig blir du automatisk meldt til undervisning og eksamen og får tilgang til e-læringssystemet Fronter. I Fronterrommet til et studium, et kull eller et studieemne kan det være fint å legge inn en lenke til timeplanen for denne studentgruppa.