Hvor mange bor i norge akkurat nå

For dager siden – Lønnsforskjeller, hvor mange kvinner er ledere, hvor mange fedre tar fedrekvote. Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt både når det gjelder. Hovedalternativet MMMM viser hvordan utviklingen blir når vi legger til.

Det blir flere innvandrere, men hvor mange er usikkert. I befolkningsframskrivingenes hovedalternativ bor det stadig flere innvandrere i Norge framover: . Norge er et parlamentarisk demokrati og konstitusjonelt monarki, hvor Harald V er. Omkring av landets befolkning bor i de fire små Oslofjord-fylkene. Når det gjelder populærmusikk har Norge mange artister som driver med pop, . Ifølge Statistisk sentralbyrå bor det nå 03personer i landet.

Eksakt hvor mange færre innbyggere Norge har, tør ingen tippe. For hvor mange muslimer er det i Norge i dag, og hvor mange er det om femti år? Jeg har bodd og reist mye i tre sterkt religiøse land: USA, Filippinene og Iran. Norge, akkurat som jeg synes det er bra at knugende kristne nå svinner hen. Vi har laget et overslag på hvor mange muslimer som bor i Norge i dag ut fra dette.

Akkurat når det gjelder antall eldre, er de temmelig sikre.

Det forteller hvor mange barn en gruppe av kvinner får hvis de på hvert. De siste 1årene har andelen av befolkningen som bor i Oslo og . Jeg har hørt det er mer enn mill, men vet ikke hvor mye mer.