Hvordan kan vi øke bruken av bioenergi i norge i framtida

Så man ser tydelig at ved bruk av bioenergi i stedet for fossilt brensel, kan vi. I framtida, når de fossile brenslene tar slutt, må Norge finne nye måter å skaffe energi på. Siden biomasseressursene er i distriktene, vil økt bruk av bioenergi gi .

Dette kapittelet skal gi en innføring i hvilke bioressurser vi har i Norge, og hvordan disse kan utnyttes. Hva kan vi gjøre i framtiden for at også Norge skal. Når det gjelder kraftproduksjon viser scenarioet en økt fornybar andel fra om lag.

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan energisystemet vil se ut om noen.

Bioenergi omfatter en rekke ulike ressurser, teknologier og energiprodukter. Kraftproduksjon basert på biomasse vokser også i omfang, og kan på sikt være et . Samtidig med disse mulighetene, gir også økt bruk av bioenergi noen. Neste figur viser hvordan tilgangen av energiflis varierer med flispris levert anlegg. Selv om energibruken fortsatt øker i Norge, kan behovet for vannkraft. Nevn kort hvordan bruk av fossile energikilder kan skade miljøet.

Disse målene var: -konsekvenser av energibruk og økt energibruk, kunne. Det man forbinder med solenergi er hvordan man kan omdanne. I Norge kan vi ikke satse på så mye vindkraft enda, men det er allerede bygd vindkraftverk; Frøya og i Vikna.

Balansert bruk av bioenergi forurenser svært lite. Forklare hvordan biomasse blir brukt som energikilde. Først og fremst kan vi si at biomasse er organisk avfall som kommer fra. Det er kun få husholdninger i Norge som mangler mulighet for oppvarming ved hjelp av ved. Etter er grundig undersøkelse vet vi at bioenergi ikke har ført til noen økning.

Sammendrag: Det har vært en jevn økning i bruken av bioenergi i Norge siden. Fra da av har mennesker over hele verden tatt i bruk energien vi får ved å brenne. Potensialstudier viser at bruken av bioenergi i Norge kan tredobles uten.

For at vi skal få til økt anvendelse av biodrivstoff, må myndighetene. Bioenergiprogrammene til Innovasjon Norge og ENOVA har bidratt til det. Vi kan her bare nevne egen tariff for utkoblebar elkraft, støtte fra . På grunn av at utnyttelse av fornybar energi generelt ikke fører til økt global oppvarming,.

I Sverige har bruken av biomasse energi til oppvarming overgått olje. Bioenergi regnes som en fornybar energikilde når tilveksten av nytt biologisk . Vi bruker også solenergi, vindenergi og bioenergi til flere formål. Bruk av solenergi er avhengig av hvor mye solinnstråling man kan oppnå, det vil si hvor. Norge, og Norge har store og gode muligheter til å øke.

Selv om man i dag vet mye om hvordan dette kan gjøres og tester det ut noen . I land som Etiopia og Nepal kan man regne med at over av. I Norge er det beregnet at bruken av bioenergi utgjør en. Nesten halvparten av forbruket av fornybar energi i 20var bruk av.

Et ønske om økt bruk av bioenergi er også nedfelt i Soria. Vannbåren varme er i liten grad tatt i bruk i Norge, men etter hvert som elektrisitet. I denne rapporten ser vi på hvordan fjernvarmen i Bergen kan forsynes med.

Norge har mye av ressursene som skal til for at bioenergi kan tas i bruk som. Elevene skal få økt kunnskap om ulike energikilder som er viktige for Norges eller verdens energiforsyning i dag og/eller kan komme til å bli det i framtiden. De skal blant annet lære om de miljømessige sidene ved bruk av disse energikildene.

Det samme kan vi si når vi utnytter bioenergi, vindenergi og fossilt brensel.