Hvordan konstruere en 60 graders vinkel

Nå skal vi vise skritt for skritt hvordan du ved hjelp av passer og linjal konstruerer en 60o vinkel. Tegn en linje og marker midt på denne linjen et punkt A. Konstruksjon av graders vinkel, halvering og finne grader.

I denne videoen lærer du å konstruere en 60-graders vinkel. Trekk linjen mellom punktene A og C og du har konstruert en graders vinkel. Når vi konstruerer har vi bare lov til å bruke blyant, passer og linjal.

I vinkelkonstruksjon må vi kunne tre ting.

Video #- Konstruksjon av graders vinkel. I denne første videoen viser vi hvordan man konstruerer en graders vinkel. ForsideGeoGebraGrunnleggende vinklerKonstruksjon av graders vinkel . Det hadde vært lettere å tegne og fortelle for deg, men jeg håper at du skjønner fremgangsmåten ut ifra hvordan jeg forklarer.

Se hvordan gradtallet endrer seg med størrelsen på vinkelen. Cabri kursark – navn på trekanter, konstruksjon av 60º og 90º vinkel. Konstruer en graders vinkel med toppunkt i samme punktet som graders vinkelen.

Konstruksjon og halvering av vinkler på grader og grader. Har du noen tips til hvordan videoen kan bli bedre, så setter jeg pris på. For a konstruere parallellogrammet konstruerer du en linje . Konstruksjon i euklidsk geometri består i å konstruere nye punkt, linjestykker eller.

Her viste han også hvordan man kunne løse en andregradsligning ved en. Hver sidekant har her en sentralvinkel på 360°/= 60° som er lett å konstruere.