Hvordan regne ut karaktersnitt

Er du usikker på hvor mange poeng du må ha for å søke videregående skole eller høyere utdanning? Denne artikkelen viser hvordan du kan regne det ut selv. Rask guide og forklaring på hvordan du regner ut karaktersnittet og omgjør til karakterpoeng.

Kalkulatorens funksjon: Kalkulatoren hjelper deg å regne ut karaktersnitt. Kalkulatoren regner bokstavkarakterer om til tallkarakterer. Karaktersnittet ditt regner vi om til karakterpoeng. Les hvordan vi regner inn forbedrede karakterer og nye fag.

For ansatte › ArbeidsstøtteBufretLignendeRESET. Regne ut gjennomsnitt i tallrommet 5-(A-E) for bokstavkarakterer. Denne karakterkalkulatoren hjelper deg med å regne ut snitt og.

Fjern de fagene som ikke passer, legg til dine fag og fyll inn dine fag- og eksamenskarakterer. Karaktersnitt høyere (økonomi)utdanning – Annen. Regne ut snittkarakter med 4+innlegg16. Utregning av snittkarakter (For de som kan matte)innlegg9.

BufretLurer du på hvordan du kan regne ut dine skole- og konkurransepoeng? Vi har en kalkulator som gjør det for deg, og her får du forklaring på hvordan vi gjør det.

Jeg er ferdig utdannet sykepleier ved HiST og lurer på om noen kan forklare meg hvordan jeg regner ut karaktersnittet mitt. Vi tilbyr både karriereveiledning og rådgivning om studiemestring. Hva er den korrekte måten UiO bruker for å regne ut karaktersnitt på? Hvordan regner man om fra de gamle tallkarakterene til de nye bokstavkarakterene?

Hvem kan hjelpe en å regne ut snitt i bokstav karakterer? Hvordan bokstavkarakterer oversettes til bokstavkarakterer varierer også . Hvordan regne ut vektet gjennomsnitt for karakterer? Hver bokstavkarakter har sin egen tallverdi. Trenger du hjelp til å regne ut karaktersnitt og konkurransepoeng? For opptak til masterutdanning ved HBV må søker ha karaktersnitt C eller bedre (jf. § 2-i forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV).

Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A= B= C= D= E=1. Hei, jeg hart litt rundt nå for å finne ut hvordan studiepoeng fra Universitet påvirker poengene mine eller karaktersnittet mitt fra VGS. Les mer om hvordan du regner ut konkurransepoengene her.

Det kan være vanskelig å regne ut sitt eget karaktersnitt og konkurransepoeng. Lær hvordan du kan regne ut karaktersnittet for å søke på videregående skole, universitet eller høgskole.