Hvordan utføre sluttkontroll

Fagstoff: Sluttkontrollen utføres for å forsikre oss om at installasjonen er driftssikker og forskriftsmessig utført. Fagstoff: I sluttkontrollen forsikrer vi oss om at anlegget fungerer som det skal, fagmessig og etter gjeldene. Disse punktene utgjør det vi kaller sluttkontroll og danner grunnlaget for dokumentasjonen.

Personen som utfører sluttkontrollen må ha kjennskap til installasjonen, både den. Hvordan skille useriøse elektriker fra seriøse? Hvordan utfører man en sluttkontroll og hva er en sluttkontroll? Behøver man alltid å måle for milli-ohm for kontinuitet og . Installasjon, Jording, Mekanisk arbei Motorstyring. Måling og labøvelser, Nettsystemer, PLS, Sluttkontroll.

Alle montører bør ha målesistrumenter til å utføre en sluttkontroll, det sier. NEK 4del beskriver hvordan verifikasjon skal gjennomføres. Elektronisk utstyr må derfor frakobles før slike målinger utføres, sier Mila. Dokumentasjon Fel § og NEK4danner grunnlaget for sluttkontrollen Forutsettning at anlegget er ferdig utført .

Kandidaten skal utføre et praktisk arbei men kan også bli spurt om andre deler av læreplanen. Installatøren skal selv utføre en sluttkontroll som skal fange opp eventuelle feil ved installasjonen. Hvordan skal de da få utføre sluttkontroll på skapet? Forutsetningene for at de kan kontrollere tilstrekkelig utkoblingstid på vernene, . Målersløyfe var tilkoplet og ikke utført etter reglene.

Mye borte fra arbeidet for å snakke med vennen om hvordan jobben skulle gjøres. Anlegget er ferdig koblet og sluttkontroll utført. Forstå hvorfor og hvordan vi kobler en motor i stjerne(Y) og trekant (D); Kunne utføre bergninger av: tilført effekt, . Risikovurdere, funksjonsteste, sluttkontrollere og dokumentere arbeidet som utføres. Kjenne til hvordan det setes i drift og testes. Planlegge, utføre og sluttkontrollere et mindre bakkebasert antenneanlegg.

Skal kunne beskrive hvordan man behandler ulike typer kabel (massekabel, pex). Skal kunne utføre sluttkontroll, samsvarserklæring av et hsp kabelanlegg. Kan forklare hvordan endringer i skjermbildet gjennomføres.

Du skal utføre arbeid i eit burettslag frå 1950. Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll for dette arbeidet. Installatører/saksbehandlere – Tror montørene utfører sluttkontroll.