Induktans spole

Spole er i elektroteknikken en passiv, topolet elektrisk komponent som er laget for å oppvise en induktans eller for å kunne skape et magnetfelt. InduktansBufretLignendeGå til Magnetisk koblede spoler som kretselementer – På samme måte som med spoler som tilknyttes en elektrisk krets, er det for magnetisk koblede . Oppgave i elektroteknikk – Strømforsyningerinnlegg15.

Induktans, spole i en krets – skolaskola. Induktans,_spole_i_en_kretsBufretLignendeOversett denne siden10. Förhållandet mellan det magnetiska flödet och strömstyrkan kallas induktans eller mera korrekt kretsens självinduktans.

Gjensidig induktans for to spoler er på tilsvarende måte knyttet til den elektromotoriske spenningen som induseres i den ene spolen pga.

Jeg fant en formel på nettet på beregning av induktans i en spole. Formelen tar hensyn til en konstant (4xPIx10^-7), permeabilitet i kjernen, . PDF]Enkle kretser med kapasitans og spole – NTNUhome. BufretLignendeEnkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Noen som vet hvordan man finner spolens resistans og .