Informasjonsteknologi 2 privatist

Informasjonsteknologi som privatist – posted in Annen utdanning: Hei. Jeg har planer om å ta IT som privatist men sliter med å finne/velge . IT skriftlig eksamen våren 20- Skole og leksehjelpinnlegg13.

IT-eksamen – Skole og leksehjelpinnlegg17. IT (informasjonsteknologi 2) Lære pensum på 2. Informasjonsteknologi – Privatist eksamen høst 2012. BufretLignendeHar du lyst til å programmere, lage multimediepresentasjoner og lære om IT-prosjekter? I Informasjonsteknologi gjør du alt dette, og får samtidig et flott . Eksamen og vurdering, For elever, For privatister.

Type eksamensfag, Trekkfag, Obligatorisk. Type eksamensordning, Skriftlig eller muntlig-praktisk, Skriftlig og . Informasjon til privatistene om muntlig eksamen i Informasjonsteknologi 2. Ved Ski videregående benytter vi Gyldendals læreverk Programmering i ActionScript . Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INFORMASJONSTEKNOLOGI (Vgs-privatist). Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.

Du må rett og slett melde deg opp som privatist til eksamen i faget på nyt.

Jeg har tatt eksamen i informasjonsteknologi skriftlig, men glemte at jeg hadde . Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Informasjonsteknologi eksamen 24. Vgs – Studiespesialisering, Privatist og . REA30Informasjonsteknologi skriftlig. REA30Informasjonsteknologi muntlig/praktisk. Privatistordning: IT-1: Privatisten må opp til en muntlig/praktisk . Fristen på oppmelding til privatist eksamen er snart ute og jeg trenger. Seriøst glem Fysikk og Biologi, og sats på informasjonsteknologi.

Hei, dette semesteret skal jeg melde meg på realfag som privatist og lurer på om det ville være lurt av meg å velge fysikk eller IT+ IT 2? Informasjonsteknologi krever at privatisten avlegger eksamen både skriftlig (REA3015) og muntlig- praktisk for at faget skal bli godkjent. REA30Informasjonsteknologi muntlig/praktisk. Informasjonsteknologi 2: Privatisten må opp i skriftlig eksamen (5t) og muntlig/praktisk eksamen. I fordypningsfagene Biologi Fysikk Geofysikk Kjemi Teknologi og forskningslære og Informasjonsteknologi må privatister melde seg opp til både . Disse fagene følger modell for hjelpemiddelbruk: Matematikk, fysikk, kjemi og. Informasjonsteknologi I REA301 og Informasjonsteknologi II . Oppmelding i biologi fysikk geofag informasjonsteknologi kjemi og teknologi og forskningslære 2: En privatist må opp til skriftlig og . Må velge fysikk eller IT hvilket fag er vanskeligst som privatist når man ikke kan noe fra fysikk eller IT fra før av?

Onsdag, 20-May, FSP512 Tysk I+II, 5t eksamen, Elever/privatister. Onsdag, 20-May, REA301 Informasjonsteknologi Forberedelsesdag, Elever/ . Du skal levere tema for ei prosjektoppgåve om du skal ha munnleg-praktisk eksamen i geofag eller 2. På munnleg-praktisk eksamen i naturfag, biologi, kjemi .