Innbyggere i norge 2015

Endringar frå tilsvarande periode året før. Nettoinnvandringa frå utlandet er venta å bli om lag 80 som er 0færre enn i 20og om lag 0færre enn i toppåret 20då . For dager siden – Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. I 16hadde Norge 40innbyggere, i 18passerte folketallet én million.

Det er anslått av SSB at Norge vil nå seks millioner i år 2030. Norge er en enhetsstat, med to administrative nivå under staten: fylker og kommuner.

Ifølge Norsk Monitor er det fra 20flere nordmenn som ikke tror på noen gud enn som . Et fylke i Norge er et undernasjonalt, geografisk område mellom staten og kommunene. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Landet, 201 105 562 543 47 525.

Tabell og figur viser antall innbyggere i de samme aldersgruppene. Landet, 201 180 1 1 2 2 1 3. Tallet på utenlandske statsborgere som bor i Norge er mer enn doblet siden 2007. OSLO: En av tre innbyggere i Oslo har innvandrerbakgrunn. Befolkningen samlet økte med prosent i 2015. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 10innbyggere i Norge meldt.

Her kan du finne statistikk over hvor mange som har smarttelefon i Norge. SSB fører ikke statistikk over innbyggere i Norge som er født i hver av de . Bodø, Lødingen og Hadsel fikk flest nye innbyggere i 201 mens Fauske,. Befolkningsutvikling i Nordland og Norge fra 20til 201 indeks der 20= 100. For den praktiske sammenligningens skyld: Danmark og Norge har omtrent like mange innbyggere, men i . Tall kan spre frykt, og stadig vekk kommer debattinnleggene og overskriftene om muslimsk flertall i Norge.

De som er redd for Islam og hvordan denne religionen . Antall drap per 100innbyggere er nå på hvilket er en reduksjon på prosent. I Norge døde personer per million innbyggere i 201 mens tallet for EU i gjennomsnitt lå på personer per million innbygger i 2014. I 20ble det gjort vedtak om bosetting av 11.

Apotekdekningen i Norge, målt som antall innbyggere per apotek, har blitt vesentlig bedret i . Island og Sverige høyere fruktbarhet enn Norge, og.